Depesche

Productaanbevelingen

NIEUW Dino World nummer stickers

Dino World nummer stickers

Verkoopprijs: € 5,95
NIEUW Dino World gelpen met 6 kleurn

Dino World gelpen met 6 kleurn

Verkoopprijs: € 3,95
NIEUW TOPModel DIY armbanden

TOPModel DIY armbanden

Verkoopprijs: € 14,95
NIEUW Hello you kaart

Hello you kaart

Verkoopprijs: € 1,50
NIEUW Ylvi Dress Me Up stickerboek

Ylvi Dress Me Up stickerboek

Verkoopprijs: € 5,95
Ylvi potlood met figuurtje

Ylvi potlood met figuurtje

Verkoopprijs: € 3,95
Depesche

Algemene voorwaarden

Met deze website stelt zich Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG in het medium internet voor. Het webaanbod (voortaan "Depesche-website" genoemd) en de in gebruikname van de aangeboden diensten en service zijn aan de volgende algemene gebruiksvoorwaarden gebonden.

 1. Deze depesche website wordt gedreven door Depesche Vertrieb GmbH & Co., Vierlander Str. 14, D-21502 Geesthacht (in het vervolg „Depesche“ genoemd).
   
 2. Met het gebruik van de website verklaart de gebruiker ten opzichte van Depesche zijn volledige toestemming met deze algemene gebruiksvoorwaarden. Anders is hem het gebruik van de Depesche-website en de daar aangeboden diensten niet toegestaan.
   
 3. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, geluids-, video- en animatiebestanden zo ook hun samenstelling vallen onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van geestelijk eigendom.Indien niet anders aangegeven zijn alle handelsmerken op deze website ten gunste van Depesche beschermd. "TOPModel", "Miss Melody", "Dino World", "Ylvi" en "Princess Mimi" worden beschermd door auteursrecht en naburige rechten. Het auteursrecht is in handen van Kjeld Schiøtz of Depesche. Het is toegestaan, de sites van de website voor uitsluitend privé gebruik op te slaan en/of te printen. Daarentegen is het vermenigvuldigen voor industriële doeleinden, zo ook het doorgeven aan derden alleen met nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van Depesche toegestaan. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid of op andere wijze aan derden bekend gemaakt worden, tenzij er een nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van Depesche beschikbaar is. Door deze bedrijfspresentatie wordt geen licentie voor het gebruik van de op deze website bevattende geestelijke eigendom van Depesche of derden verstrekt.
   
 4. De Depesche-website bevat links („verwijzingen“) naar andere websites. Via deze sites kan de user naar sites komen, die dan wel logo's en merken van Depesche gebruiken, maar door onafhankelijke derden gedreven worden. .Depesche controleert in het begin deze links, maar heeft echter geen invloed op de weergave en de inhoud van deze websites en staat daarom niet garant voor de wettelijkheid, juistheid, actualiteit, volledigheid en kwaliteit van de daar ter beschikking gestelde informatie. Depesche distantieert zich nadrukkelijk van de inhoud van alle met link/verbonden sites, die na de linkplaatsing zijn veranderd. Dit geldt voor alle binnen de eigen internetaangeboden geplaatste links. Depesche is niet aansprakelijk voor schade, die door het gebruik of niet gebruik van de op de vreemde websites aangeboden informatie en diensten bij de gebruiker ontstaan. Met Depesche komen ook geen koop- of soortgelijke contracten tot stand door de aankoop van de op deze websites weergegeven producten, resp. de levering van de op deze websites aangeboden diensten. Bij moeilijkheden of andere problemen in samenhang met deze websites, verzoeken wij u, zich direct tot de betreffende uitvoerder van de website te wenden en tegelijkertijd ook Depesche daarover te informeren.
   
 5. De informatie en verklaringen op deze site vormen geen verzekering of garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend. De website werd met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. Desondanks kan geen garantie voor een feilloos en nauwkeurig bevattende informatie overgenomen worden. Naar aanleiding van de hoedanigheid van het internet en van computersystemen staat Depesche niet garant voor de ononderbroken beschikbaarheid van de Depesche-website. Hoewel Depesche zich altijd inzet, de Depesche-website virusvrij te houden, kan Depesche geen virusvrijheid garanderen. Depesche is alleen aansprakelijk voor elke schade, die door het gebruik van deze website ontstaat, indirect of direct, alleen in gevallen van het voornemen of grove nalatigheid, in gevallen van kwaadwilligheid, bij overname van een kwaliteitsgarantie, voor aansprakelijkheden volgens de productaansprakelijkheidswet zoals lichamelijke en gezondheidsbetreffend letsel. Voor letsel door lichte nalatigheid is Depesche alleen aansprakelijk bij het verstoten tegen de belangrijke contractplichten („kardinaalsplichten“) en in het kader van contracttypische en vooruitziende schade.
   
 6. Bij afzonderlijke producten en prestaties kunnen er na redactionele sluitingstijd op enkele sites veranderingen hebben voorgedaan. Ontwerps- en vormveranderingen, afwijkingen in de kleurtoon blijven voorbehouden, indien de veranderingen of afwijkingen door inachtneming van de interesses van Depesche tegenover de klanten redelijk is. Kleurafwijkingen zijn afhankelijk van de techniek. Afbeeldingen kunnen accessoires bevatten, die niet tot de normale levering behoren. Onder voorbehoud van andere overéénkomsten gelden de prijzen op de dag van de levering Alle uitspraken over wettelijke, juridische en fiscale voorschriften hebben uitsluitend betrekking op het gebied van de Bondsrepubliek Duitsland.
   
 7. Enkele sites van de Depesche-website zijn door een paswoord beveiligd. De toegang tot deze sites is in interesse van de handelsverkeersveiligheid alleen voor geregistreerden mogelijk. Op een registratie door Depesche bestaat geen aanspraak. Depesche is te allen tijde – zonder de betreffende reden aan te moeten geven – bevoegd om het toegangsrecht door blokkeren van de toegangsgegevens te herroepen. Dit geldt met name, wanneer de user bij de registratie verkeerde gegevens heeft ingevuld, tegen de gebruiksvoorwaarden of ander recht bij de toegang tot of het gebruik van de Depesche-website door schuld overtreedt of de Depesche-website voor langere tijd niet gebruikt heeft. De gebruiker is verplicht, bij de registratie alleen gegevens naar waarheid in te vullen en eventuele latere veranderingen onmiddellijk aan Depesche mee te delen. De bij de registratie bekend gemaakte gegevens mogen niet aan derden worden doorgegeven. De gebruiker is aansprakelijk voor alle onder zijn gebruikersnaam ondernomen activiteiten. De gebruiker kan te allen tijde het wissen van zijn registratie verlangen, voor zover het verwijderen de afwikkeling van lopende contractsverhoudingen niet in de weg staat.
   
 8. Bij het gebruik van het aanbod op deze website wordt u eventueel om het geven van persoonlijke informatie gevraagd. Alle gegevens zijn vrijwillig. Uw persoonsbetreffende gegevens worden alleen overeenkomstig de geldende Duitse gegevensbeschermingsbepalingen opgeslagen, verwerkt en gebruikt. De in het kader van het gebruik van ons aanbod verkregen persoonsbetreffende gegevens worden voor het doel van uw aanvragen gebruikt. Een gebruik van de gegevens voor doeleinden als reclame en marketing vindt alleen met uw toestemming plaats. Uw toestemming kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen.
   
 9. Om het gebruik van de website te verbeteren, gebruikt Depesche zoals de meeste andere aanbieders in het internet zogenaamde „cookies“. Dit zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden vastgelegd. Dit maakt het Depesche mogelijk uw computer bij volgende bezoeken te herkennen en het bezoek aan de Depesche-website nog praktischer op te stellen. Cookies vorderen geen persoonbetreffende gegevens over u in. Ze richten op uw computer ook geen schades aan en bevatten geen virussen. Natuurlijk kunt u te allen tijde de geplaatste cookies op uw computer wissen. Wanneer u geen cookies wilt ontvangen, kunt u de functie te allen tijde via de instelling van uw browser deactiveren. Natuurlijk kunt u de Depesche-website ook zonder cookies gebruiken, echter zal het gebruik van de Depesche-website voor u comfortabeler zijn, wanneer cookies ingezet kunnen worden.
   
 10. Depesche behoudt zich het recht voor, deze algemene gebruiksvoorwaarden met werking voor de toekomst te allen tijde te veranderen of te vernieuwen. Veranderingen zullen op de Depesche-website getoond worden. Kijkt u aub wat dit betreft regelmatig op onze website. Het verdere gebruik van de Depesche-website is alleen mogelijk, wanneer de veranderde voorwaarden erkend werden.