Depesche

Productaanbevelingen

NIEUW Ylvi beker eenhoorn

Ylvi beker eenhoorn

Verkoopprijs: € 9,95
NIEUW TOPModel Create Your hand design kleurboek

TOPModel Create Your hand design kleurboek

Verkoopprijs: € 6,95
NIEUW Dino World nummer stickers

Dino World nummer stickers

Verkoopprijs: € 5,95
NIEUW TOPModel Dress Me Up Stickerbook KITTY

TOPModel Dress Me Up Stickerbook KITTY

Verkoopprijs: € 5,95
NIEUW TOPModel Dress Me Up Stickerbook DOGGY

TOPModel Dress Me Up Stickerbook DOGGY

Verkoopprijs: € 5,95
NIEUW Dino World gelpen met 6 kleurn

Dino World gelpen met 6 kleurn

Verkoopprijs: € 3,95
NIEUW TOPModel pocket kleurboek

TOPModel pocket kleurboek

Verkoopprijs: € 4,95
Depesche

Impressum

Hier vindt u alle rele­van­te infor­ma­tie met betrek­king tot pro­vi­der iden­ti­fi­ca­tie. Mocht er een reden voor een klat met betrek­king tot de inhoud of de pre­sen­ta­tie van onze home­page zich voor­doen, vra­gen wij u om deze per e-mail of per post naar ons toe te stu­ren. We zul­len gerap­por­teer­de klach­ten meteen con­tro­le­ren en de oor­zaak van een gegronde klan­cht onmid­de­li­jk verwijderen.

Gege­vens vol­gens § 5 TMG

Depe­sche Ver­trieb GmbH & Co. KG
Vier­lan­der Str. 14
21502 Geest­hacht
Germany

Han­dels­re­gis­ter: HRA 283 GE
Regis­ter­rech­ter: Lübeck

Ver­te­genwo­or­digd door de alge­mene partner:

Ver­wal­tungs­ge­sell­schaft ​“Depe­sche” Ver­trieb mbH
Vier­lan­der Str. 14
21502 Geest­hacht
Germany

Bedri­jfs­lei­ders: Kjeld Schiøtz, Dine Schiøtz, Nyn­ne Schiøtz

Han­dels­re­gis­ter: HRB 487 GE
Regis­ter­rech­ter: Lübeck

Contact

+49 (0) 4152 936 0
+49 (0) 4152 936 211
info@depesche.com

BTW

BTW-num­mer vol­gens §27 a wet op de omzet­be­las­ting: DE174223143

Ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de inhoud

Tina Hen­nig
Depe­sche Ver­trieb GmbH & Co. KG
Vier­lan­der Str. 14
21502 Geest­hacht
Germany

Geschil­len­bes­lech­ting

De Euro­pe­se Com­mis­sie stelt een plat­form voor geschil­len­bes­lech­ting ter beschik­king: https://​ec​.euro​pa​.eu/​c​o​n​s​u​m​e​r​s/odr. Wij zijn niet bereid of verp­licht om deel te nemen aan een pro­ce­du­re voor geschil­len­bes­lech­ting voor de consument.