Depesche

Productaanbevelingen

NIEUW Dino World nummer stickers

Dino World nummer stickers

Verkoopprijs: € 5,95
NIEUW Dino World gelpen met 6 kleurn

Dino World gelpen met 6 kleurn

Verkoopprijs: € 3,95
NIEUW TOPModel DIY armbanden

TOPModel DIY armbanden

Verkoopprijs: € 14,95
NIEUW Hello you kaart

Hello you kaart

Verkoopprijs: € 1,50
NIEUW Ylvi Dress Me Up stickerboek

Ylvi Dress Me Up stickerboek

Verkoopprijs: € 5,95
Ylvi potlood met figuurtje

Ylvi potlood met figuurtje

Verkoopprijs: € 3,95
Juridisch en naleving

Klokkenluidersportaal

Door het opzetten van een klokkenluidersportaal wil Depesche haar zakelijke partners de mogelijkheid bieden om strafbare feiten of overtredingen van wet- of regelgeving tegen de toepasselijke nationale en internationale wetgeving op het gebied van veiligheid op het werk, gezondheidsbescherming, witwassen van geld, milieubescherming, productveiligheid, verkeersveiligheid en diergezondheid en dierenwelzijn die van invloed zijn op Depesche, te rapporteren.

Gebruik het klokkenluiderssysteem op verantwoorde wijze en geef alleen tips en informatie waarvan u denkt dat ze correct zijn. Wie te goeder trouw (vermeend) wangedrag meldt via het klokkenluidersportaal van Depesche, hoeft voor zichzelf geen negatieve gevolgen te vrezen. Opzettelijke valse meldingen kunnen echter leiden tot juridische stappen.

Houd er rekening mee dat andere meldingen niet via het klokkenluiderssysteem kunnen worden afgehandeld.

1) Hoe kan een melding worden gedaan?

Verdachte gevallen kunnen gemeld worden aan het volgende e-mailadres: DepescheHinSchG@web.de

Verantwoordelijk voor de ontvangen informatie is: Nicole Siebert

Communicatie vindt uitsluitend schriftelijk plaats.

Ons notificatiesysteem zorgt ervoor dat alleen de persoon die verantwoordelijk is voor het ontvangen en verwerken van de melding toegang heeft tot de meldingen van zakenpartners.

Tegelijkertijd worden de belangen van de betrokkenen beschermd, d.w.z. het vermoeden van onschuld geldt zolang de schending niet bewezen is.

Alle meldingen en overtredingen worden consequent opgevolgd en bewezen wangedrag wordt op passende wijze bestraft.

Op dit punt willen we u erop wijzen dat uw anonimiteit alleen kan worden gehandhaafd als u geen persoonlijke gegevens in uw e-mail verstrekt, zoals uw naam of adres of gegevens waaruit conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken.

Indien gewenst kan er ook een persoonlijk gesprek plaatsvinden.

2) Tijdverloop van de melding

U ontvangt uiterlijk binnen 7 dagen nadat wij een melding hebben ontvangen een ontvangstbevestiging.
De verantwoordelijke neemt dan contact met u op en stuurt u passende berichten als er bijvoorbeeld nog vragen zijn.

Uiterlijk drie maanden na de ontvangstbevestiging krijgt u een terugkoppeling op uw melding met informatie over de verwerkingsstatus en de genomen maatregelen.

3) Wie behandelt uw melding?

Uw melding wordt behandeld door een bevoegde medewerker van onze juridische afdeling. Andere medewerkers van Depesche hebben hier geen toegang toe. Uw melding en uw identiteit worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Als u niet wilt dat de juridische afdeling de zaak behandelt omdat de melding betrekking heeft op de juridische afdeling zelf, geef dan direct in uw eerste melding aan dat u niet wilt dat de juridische afdeling de zaak behandelt. Een door Depesche aangestelde medewerker buiten de juridische afdeling zal dan contact met u opnemen en uw melding verwerken.

Zakelijke partners hebben het recht om alle informatie extern door te geven aan de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteiten ("extern meldingsbureau"). De federale en deelstaatregeringen richten een meldpunt op waarvan de toegankelijkheid niet bekend was op het moment dat het klokkenluidersportaal beschikbaar werd gesteld.

4) Algemene opmerking

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om deze gebruiksinstructies te wijzigen, met name in het geval van een wijziging van de rechtsgrondslag. Let op de momenteel geldige versie.